Obuka za osnovne andragoške veštine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Institutom za pedagogiju i andragogiju pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a uz organizacionu podršku Fondacije Tempus – Nacionalnog tima za podršku EPALE platforme, realizovalo je prvi krug obuka za nastavnike koji učestvuju u ostvarivanju programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (Modul 1 – Osnovne andragoške veštine) u prostorijama naše škole.

Obuka je održana u subotu i nedelju, 24. i 25. novembra, od 9 do 17 časova. Pored organizatora i predavača, ugostili smo i kolege iz drugih škola iz Srbije koji su pohađali ovu obuku. Pored pomenutih kolega, obuku je prošlo i 11 članova našeg kolektiva.

Prema rečima predavača, ali i polaznika ove obuke, ostvarena je jedna dobra atmosfera u kome su se izmenila mnogobrojna iskustva, stekla nova znanja potrebna za rad u funkcionalnom osnovnom obrazovanju odraslih (FOOO) i u kojoj smo otvorili jedna nova vrata međusobne saradnje i razumevanja između škola koje se bave ovakvom vrstom obrazovanja.

Pored toga što smo iz ove obuke izašli bogatiji za neka nova saznanja, zahvalni smo i na prilici da budemo domaćini jednom ovako značajnom projektu i nadamo se i budućoj saradnji sa Fondacijom Tempus, Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i naravno Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

English English German German Serbian Serbian