Prava i obaveze polaznika

Prava polaznika ostvaruju se u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, Zakonom i posebnim zakonima, a škola i svi zaposleni dužni su da obezbede njihovo ostvarivanje, a naročito prava na:

 1. kvalitetan obrazovno-vaspitni rad, gde se „kvalitetan“ definiše kroz ciljeve i principe određene zakonom;
 2. uvažavanje ličnosti;
 3. podršku za svestrani razvoj ličnosti;
 4. zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
 5. blagovremenu i potpunu informaciju o pitanjima od značaja za njegovo školovanje;
 6. informacije o njegovim pravima i obavezama;
 7. podnošenje prigovora i žalbe na ocenu i na ostvarivanje drugih prava po osnovu obrazovanja;
 8. pokretanje inicijative za ispitivanje odgovornosti u obrazovno-vaspitnom procesu ukoliko njegova prava iz tačaka 1. do 7. ovog člana nisu ostvarena;
 9. ostvarivanje svih prava polaznika, prava na zaštitu, na pravično postupanje škole prema polazniku i kada povredi obavezu utvrđenu Zakonom;

Polaznik ima obavezu da:

 1. redovno pohađa nastavu i izvršava školske obaveze;
 2. poštuje školska pravila, odluke direktora, nastavnika i organa škole;
 3. radi na usvajanju znanja, veština i vrednosti stavova propisanih školskim programom, prati sopstveni napredak i izveštava o tome nastavnika i roditelje, odnosno staratelje;
 4. ne ometa izvođenje nastave i ne napušta čas bez prethodnog odobrenja nastavnika;
 5. poštuje ličnost drugih polaznika, nastavnika i ostalih zaposlenih u školi;
 6. u postupku ocenjivanja pokaže svoje stvarno znanje bez korišćenja raznih oblika prepisivanja i drugih nedozvoljenih oblika;
 7. stara se o očuvanju životne sredine i ponaša u skladu sa pravilima ekološke etike;
 8. čuva imovinu škole i čistoću i estetski izgled školskih prostorija.
English English German German Serbian Serbian