Kodeks ponašanja

Na osnovu člana 33. Statuta škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih „Sveti Sava“ iz Novog Sada, Školski odbor, na trećoj sednici održanoj 10.12.2008. godine doneo je

PRAVILNIK LEPOG PONAŠANJA POLAZNIKA

Kodeks sadrži odredbe o pravilnom ponašanju polaznika škole za osnovno obrazovanje odraslih „Sveti Sava“.

Član 1.

OSNOVNA ŠKOLA JE OBAVEZNA i besplatna. Za nedolazak u školu odgovorni ste Vi i Vaši roditelji.

Član 2.

Svi polaznici imaju ista prava, u obrazovnom procesu, bez obzira na rasu, nacionalnost, veru i pol.

Član 3.

Polaznici su obavezni da:

 • prisustvuju redovnoj nastavi i pripremama za ispit,
 • dolaze na vreme na nastavu kako bi iskoristili svoju „drugu šansu“,
 • ponašaju se korektno i kulturno u školi pred nastavnicima i drugim radnicima škole,
 • poštuju pravila ponašanja u školskom prostoru (učionice, računarski i drugi kabineti, fiskulturna sala, službeni prostor).

Član 4.

 Svi polaznici imaju:

 • pravo na kulturan, dostojanstven i pravedan odnos nastavnika i drugih radnika škole prema njima,
 • pravo na prigovore i žalbe u slučaju kršenja kodeksa ponašanja naspram njih,
 • pravo na potpunu realizaciju nastavnih planova i programa i aktivno učestvovanje u nastavnom procesu,
 • pravo na učestvovanje u vannastavnim aktivnostima u sferi kulture, umetnosti i sporta.

Član 5.

Neprihvatljivo ponašanje polaznika:

 • kašnjenje na čas,
 • ometanje nastave,
 • upotreba mobilnih telefona,
 • prouzrokovanje materijalne štete,
 • konzumiranje alkohola, cigareta i narkotika u školi,
 • neprikladno oblačenje,
 • izazivanje verske, nacionalne ili polne mržnje,
 • izazivanje tuče,
 • unošenje opasnih predmeta,
 • falsifikovanje školske dokumentacije.

Član 6.

Pod ponašanjem polaznika koje podrazumeva pokretanje disciplinskog postupka podrazumevaju se svi navodi iz Člana 5.

Broj: 01-443 od 11.12.2008.godine

Predsednik Školskog odbora

English English German German Serbian Serbian