Orijentacija u prostoru

Nastavnice engleskog jezika, fizike i biologije su održale ugledni čas na temu Orijentacije u prostoru polaznicima drugog trećeg ciklusa. Nastavnice su sa polaznicima razgovarale o sredstvima za orijentaciju kako u prirodi, tako i u naseljenom mestu. Kroz nekoliko kvizova polaznici su tumačili saobraćajne znakove, povezivali sličice bitnih objekata i institucija sa odgovarajućim rečima na engleskom jeziku (kao sredstvo snalaženja u inostranstvu) i pronalazili sredstva orijentacije u prirodi (zvezde, mahovinu, reke i potoke). Polaznici su koristili kompas i određivali strane sveta diskutujući pojam magnetnog polja sa nastavnicom fizike. Ovim časom razvijane su međupredmetne kompetencije i povećano je aktivno učešće polaznika u nastavi.

Na kraju izlaganja, polaznici podeljeni u dve grupe dobijaju zadatak da pronađu „market“ unutar škole uz smernice koje dobijaju od nekoliko polaznika koji ih usmeravaju (na engleskom jeziku) u kom pravcu treba da idu da pronađu „market“. Slatkiše pronađene u „marketu“ pobednici su podelili sa svim polaznicima i nastavnicima i u lepoj atmosferi završili ovaj lep i koristan čas.

English English German German Serbian Serbian