Nastava

Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih (FOOO) se odvija kroz tri obrazovna ciklusa. Svaki od ciklusa traje godinu dana. Nastava se realizuje prema planu i programu prilagođenom FOOO.

Nastavni plan osnovnog obrazovanja odraslih (koji možete pogledati ovde – tabela sa spiskom predmeta je na strani 11) predviđa pohađanje nastave iz sledećih predmeta i modula raspoređenih u tri ciklusa:

Prvi ciklus (1. – 4. razred):

 • Srpski jezik
 • Matematika
 • Engleski jezik
 • Digitalna pismenost
 • Osnovne životne veštine

Drugi ciklus (5. i 6. razred):

 • Srpski jezik
 • Matematika
 • Biologija
 • Odgovorno življenje u građanskom društvu
 • Engleski jezik
 • Digitalna pismenost
 • Istorija
 • Geografija
 • Fizika (6.razred)
 • Hemija (6.razred)
 • Preduzetništvo (6.razred)

Treći ciklus (7. i 8. razred):

 • Matematika
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Odgovorno življenje u građanskom društvu
 • Preduzetništvo
 • Digitalna pismenost
 • Fizika (7.razred)
 • Hemija (7.razred)
 • Biologija (7.razred)
 • Istorija (7.razred)
 • Geografija (7.razred)
 • Primenjene nauke (8.razred)

Materijale za svaki od navedenih predmeta možete pogledati klikom na Materijali za polaznike.

Rasporede časova, rada biblioteke i vreme početka časova možete pogledati klikom na Rasporedi.

Nastava se odvija u učionicama opremljenim odgovarajućim didaktičkim sredstvima i solidnom tehničkom opremom. Učionice i hol su ukrašeni slikama, stihovima i citatima poznatih naučnika, pesnika, prosvetara, zbog čega naša škola odiše prijatnom atmosferom. U to možete i sami da se uverite:

English English German German Serbian Serbian