Predavanja Savetovališta za mlade

Tim za zaštitu polaznika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja je i ovu školsku godinu započeo vredno i radno. Održana su dva predavanja u saradnji sa Savetovalištem za mlade na teme „Prevencija kockanja“ koje je održano 27.09.2018. i predavanje na temu „Prevencija narkomanije“ koje je održano 18.10.2018. godine u obe smene. Polaznici su zainteresovano pratili predavanja i aktivno učestvovali u njima. Takođe, obeležen je i Međunarodni dan nenasilja (2.oktobar) gledanjem filma Room iz 2015. godine koji je režirao Lenny Abrahamson, a o čijoj poruci su polaznici diskutovali sa nastavnicima kako posle gledanja filma, tako i na časovima srpskog jezika. Iako ne baš tako lepe teme, svakako je bitno da se sa polaznicima razgovara o nasilju, njegovim vrstama i uticaju na žrtve nasilja, kako bi se ono sprečilo i pre nego što do njega dođe.

English English German German Serbian Serbian