Potrebna dokumentacija za upis

Vršimo upis polaznika tokom čitave školske godine.

Prilikom upisa potrebno je doneti:

  • izvod iz matične knjige rođenih
  • svedočanstvo o prethodno završenom razredu
English English German German Serbian Serbian