Elementi u našem okruženju

Polaznici trećeg ciklusa su uz pomoć nastavnice hemije izveli projektnu nastavu na temu elemenata koji nas okružuju. Zajedno su izradili kartice sa oznakom, nazivom i vrstom elementa, kao i njegovim primenama u našoj okolini, a potom ih izložili u holu škole. Ovo je samo jedan od niza zanimljivih časova gde nastavnici primenjuju različite metode učenja i razvijaju socijalnu interakciju i saradnju među polaznicima.

English English German German Serbian Serbian