Održano predavanje na temu „Psihoaktivne supstance“

U našoj školi je u obe smene održano predavanje dr Marijane Zagorčić, na temu „Psihoaktivne supstance.“ Polaznici su imali priliku da čuju puno korisnih informacija o ovoj aktuelnoj i važnoj temi . A da se tema polaznicima dopala, pokazalo se kroz aktivno učešće u razgovoru nakon samog predavanja.

English English German German Serbian Serbian