Naš predstavnik na godišnjoj EPALE konferenciji u Varšavi

Predstavnica naše škole, Kristina Jovičić-Grmaš, prisustvovala je na poziv Fondacije Tempus centralnoj godišnjoj EPALE konferenciji održanoj 1. i 2.oktobra 2019. godine u Varšavi. Osnovna zamisao događaja bila je uključivanje zainteresovanih evropskih i nacionalnih strana u obrazovanju odraslih, edukatora za odrasle i korisnika EPALE platforme, u konstruktivne diskusije u cilju stvaranja što bolje budućnosti za EPALE zajednicu. Ove diskusije omogućiće dalje Evropskoj komisiji i EPALE-u da prikupe konkretne predloge delegata, kako bi se osiguralo da rad na EPALE-u uzima u obzir, gde je to moguće, stavove i ideje zainteresovanih strana i korisnika.

Ukoliko želite da pogledate više informacija o konferenciji, posetite platformu EPALE ili kliknite direktno na link https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-conference-2019.

Povodom ove konferencije, u prostorijama naše škole 9. oktobra organizovano je kratko prezentovanje EPALE platforme za članove školskog tima. Predstavnica škole je svoje kolege upoznala sa tim šta je to EPALE platforma, kome je namenjena i kakve sve mogućnosti ona pruža pojedincima i institucijama. Prisutni su informisani i o tome šta je to Fondacija Tempus i Nacionalni tim za podršku koji u okviru nje funkcionišu, koje aktivnosti on sprovodi i za kakvu politiku kvaliteta se zalaže, kao i sa glavnim aktivnostima i zaključcima donetim na centralnoj ovogodišnjoj EPALE konferencije u Varšavi.

U prilogu možete da preuzmete prezentaciju i pogledate fotografije.

English English German German Serbian Serbian